ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร   

งบประมาณ (รับ-จ่าย)

ทรัพยากรที่จำเป็น

๑)  คอมพิวเตอร์   มีจำนวนทั้งหมด                          ๖๔      เครื่อง

               *  ใช้เพื่อการเรียนการสอน                      ๕๒      เครื่อง

               *  ใช้ในงานบริหาร                                ๑๒      เครื่อง

               *  สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้              ๖๔      เครื่อง

๒) ปริมาณสื่อ

  • ชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา  ๑๖     ชุด

  • หุ่นจำลองแสดงอวัยวะมนุษย์               ๑      ชุด

  • เครื่องดนตรีสากล                          ๒๘      ชิ้น

  • เครื่องดนตรีไทยชุดเล็ก ประถมศึกษา   ๔๘      ชิ้น

  • โทรทัศน์สี                                   ๕๓     เครื่อง

  • เครื่องเล่นดีวิดี                              ๔๐     เครื่อง

  • เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ LCD        ๔      เครื่อง

  • เครื่องพิมพ์   (Printer)                    ๑๐      เครื่อง

  • เครื่องขยายเสียง                             ๒      เครื่อง

โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)
หมู่ที่ 1 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 037391363 โทรสาร 037391685

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now