บุคลากรฝ่ายบริหารงบประมาณและการเงิน

นางสมใจ  เดชสนอง

หัวหน้างานงบประมาณและการเงิน

โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)
หมู่ที่ 1 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 037391363 โทรสาร 037391685

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now